Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja

Trzynaste Zgromadzenie Ogólne
Światowej Federacji Luterańskiej,
Kraków, Polska, 13-19 września 2023 r.

Gospodarz naszego zgromadzenia

ŚFL z radością przyjęła propozycję Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, by przeprowadzić zgromadzenie w Polsce Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP w swej nazwie odwołuje się do podstawowego pisma wyznaniowego Kościoła luterańskiego i jest największym Kościołem ewangelickim w Polsce. Cieszymy się na wspólne uczestnictwo w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Image
The Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej

„Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja”

W podzielonym świecie jesteśmy powołani do jedności w Ciele Chrystusa. Dołącz do nas w refleksji nad tematem Zgromadzenia, który pochodzi z Listu do Efezjan 4:4, „Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania”.

Image
"One Body, One Spirit, One Hope”, Assembly theme, drawn from Ephesians 4:4

„Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja”, nad tematem Zgromadzenia, który pochodzi z Listu do Efezjan 4:4