Wspólne słowo: w drodze do 500. rocznicy Wyznania Augsburskiego

19 WRZ 2023

Sekretarz generalna Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL), ks. dr Anne Burghardt, oraz kardynał Kurt Koch, Prefekt Dykasterii ds. Jedności Chrześcijan przedstawili "Wspólne słowo" na Trzynastym Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej, które kończy się 19 września w Krakowie.

Uczestnikami Zgromadzenia - najwyższego organu decyzyjnego ŚFL - byli delegatki i delegaci Kościołów członkowskich oraz liczni goście ekumeniczni, którzy zebrali się pod hasłem "Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja”. „Wspólne słowo” zostało odczytane w ramach nabożeństwa ekumenicznego upamiętniającego sakrament Chrztu Świętego.

Na nabożeństwie obecni byli też przedstawiciele światowej Wspólnoty Anglikańskiej, Światowej Rady Metodystycznej, Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola oraz Światowej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Po nabożeństwie odbyła się prezentacja stanowisk nt. nauki o usprawiedliwieniu

W dokumencie „Wspólne słowo” wyrażono zobowiązanie do działania na rzecz jedności Kościoła w obliczu trwających na świecie wojen, aktów przemocy i podziałów między ludźmi. Podkreślono znaczenie Chrztu Świętego jako sakramentu jedności i Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary tworzącego ekumeniczną więź, której źródłem jest Chrystus. W Chrzcie Świętym Bóg usprawiedliwia, a „Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” przypomina, że jesteśmy wyzwoleni przez Bożą łaskę i przebaczenie oraz złączeni przez chrzest i wiarę.

W dokumencie zwrócono uwagę, że nadal pozostają kwestie, które wymagają wyjaśnienia i uwagi jak np. ekskomunika Marcina Lutra czy treść luterańskich pisma konfesyjnych, które odnoszą się do papieża jako „antychrysta”. „Za tymi dwoma przykładami kryje się ostatecznie pytanie o posługę Piotrową oraz o misterium Kościoła, jego jedność oraz jego jedyność. Stąd też musimy zwrócić na to szczególną uwagę, kontynuując dialog luterańsko-katolicki” - czytamy w dokumencie. 

Dokument wspomniał dotychczasowe kroki dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego, takie jak "Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu", a także wspólne upamiętnienie Reformacji w Lund. Przywołano Wyznanie Augsburskie, które jest „przedkonfesyjnym” świadectwem jedności Kościoła i ma nie tylko historyczne znaczenie, ale także potencjał ekumeniczny o trwałym znaczeniu. „Jego podstawową intencją było „zachowanie jedności kościelnej” oraz składanie świadectwa „o prawdzie Ewangelii w jego czasach” (Wszyscy pod jednym Chrystusem, 27)”.

Wspólna refleksja na temat „Wyznania Augsburskiego” może być kolejnym etapem na drodze od konfliktu do komunii. Zachętę do tej refleksji wyraził papież Franciszek podczas spotkania z delegacją ŚFL 25 czerwca 2021 roku. Zachęcił do wytrwałości w modlitwie, miłości wzajemnej i gorliwych wysiłków na rzecz większej jedności w Ciele Chrystusa.

W dokumencie powołano się również na piąty imperatyw ekumeniczny, który zachęca, by „składać świadectwo o miłosierdziu Bożym w zwiastowaniu oraz służbie światu.” (Od konfliktu do komunii, 243).

Pełna treść dokumentu na stronie https://www.ekumenizm.pl/ekumenizm/na-swiecie/wspolne-slowo-luteran-i-rzymskich-katolikow-o-wyznaniu-augsburskim-i-lutrze/

Przebieg uroczystości można odtworzyć online: https://youtu.be/TBCuX1MVbcM?list=PL2-8BkDxwJ-SNCWTaHkuPG85ZbA28vbIh 

Zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/lutheranworld/albums/72177720311173875 

Media Contacts

Rev. Árni Svanur Daníelsson 
Head of Communication 
Email 
+41 78 929 9686