Czym jest Zgromadzenie Ogólne?

Witamy na Trzynaste Zgromadzeniu Ogólnym, które jest główną władzą ŚFL

Zgromadzenie Ogólne to najwyższy organ decyzyjny ŚFL. Oprócz świętowania wspólnej wiary wspólnoty luterańskiej w różnych kontekstach i kulturach, Zgromadzenie pozwala nam wzbogacać się nawzajem we wspólnej refleksji i rozeznaniu oraz zapewnia platformę wspólnego podejmowania decyzji. Jako główna władza ŚFL Zgromadzenie Ogólne jest najbardziej reprezentatywnym wyrazem wspólnoty ŚFL. Biorą w nim udział delegatki i delegaci ze wszystkich Kościołów członkowskich. Wyniki prac i decyzje zgromadzenia stanowią podstawę działania ŚFL w kolejnych 6 a nawet 7 latach.