Wyjaśnienie tematu

Jak należy interpretować temat Zgromadzenia Ogólnego

Temat zgromadzenia „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja” został zaczerpnięty z Listu do Efezjan 4:4 (Biblia Warszawska): „Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania”.

Jedno Ciało

Ten element reprezentuje naszą wzajemną relację jako jednego Ciała Chrystusa, które jest zakorzenione w miłości Chrystusa, skoncentrowane na krzyżu Chrystusa i wspólnym życiu sakramentalnym, zjednoczone w służbie Bożemu stworzeniu. Wyraża wspólną radość ciała Chrystusa, wyzwolonego przez łaskę, którego ramiona wyciągnięte są do świata w holistycznej misji. Przypomina nam również, że jesteśmy nierozerwalnie związani ze sobą nawzajem i z całym stworzeniem. Widzimy w tym obrazie ducha powitania i gościnności, odzwierciedlającego charakter miasta Kraków i Kościoła Ewangelicko-Augsburski w RP, który jest gospodarzem Zgromadzenia.

Jeden Duch

Ten element reprezentuje naszą łączność w Duchu Świętym oraz przez Jego działanie. Gołębica jako Duch Święty, który nas porusza, rozpalając odnowę w Kościele, w naszych wspólnotach i w świecie. Gołębica jest również symbolem pokoju i jedności, nawiązując do tematu Zgromadzenia, słów z Listu do Efezjan 4:3-4. Ten obraz jedności Ducha w więzi pokoju jest przypomnieniem o Bożym przemieniającym dziele sprawiedliwości, pokoju i pojednania.

Jedna nadzieja

Ten element reprezentuje nadzieję, jaką mamy w naszej wierze, zakorzenioną w Chrystusie – nadzieję, która wyrasta jak liście na gałęzi, rodząc nowe życie. Trzy liście reprezentują teologię trynitarną, którą przyjmujemy jako luteranie, a w połączeniu z gałęzią odzwierciedlają zaangażowanie wspólnoty Kościołów ŚFL na rzecz sprawiedliwości ekologicznej i ekonomicznej. Gałązka w tym projekcie stanowi bezpośrednie odniesienie do gałązki niesionej przez gołębia w logo ŚFL – łączy je motyw pojednania poprzez rzecznictwo i dialog z troską o stworzenie.

Assembly Thematic Content Reference Group

We wish to thank the members of the Assembly Thematic Content Reference Group for developing the Assembly Study Guide which will be used at the Assembly to reflect on the theme.

Members
  • Rev. Dr Jean KOULAGNA (Evangelical Lutheran Church of Cameroon)
  • Rev. Dr Nelavala G. PRASUNA (South Andhra Lutheran Church, UELCI)
  • Prof. Rev. Tore JOHNSEN (Church of Norway)
  • Prof. Dr Claudia JAHNEL (Evangelical Lutheran Church in Bavaria)
  • Prof. Dr Jerzy SOJKA (Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland)
  • Rev. Danielle DOKMAN (Evangelical Lutheran Church of Suriname)
  • Rev. Dr Evangeline Anderson RAJKUMAR (Evangelical Lutheran Church in America)
  • Rev. Szabolcs NAGY (Evangelical Lutheran Church of Hungary)

Past Assemblies

LWF Assemblies are unique and shaped by the historical context in which it takes place, its venue, and the people who participate and organize the event. Each Assembly is held under a theme that reflects its unique context and provides a basis for reflection and messaging. To view past Assembly themes click here.