Kościół goszczący

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP liczy sobie ponad 60 tys. osób i jest największym Kościołem ewangelickim w Polsce.

Image
Reformation Jubilee service in Warsaw, 2017. Photo: D. Bruncz

Reformation Jubilee service in Warsaw, 2017. Photo: D. Bruncz

Tradycja służby sięgająca samej Reformacji

Do powstania Kościoła doprowadził szesnastowieczny ruch reformacyjny, który szybko dotarł do Polski i pobudził do działania lokalnych reformatorów, którzy stworzyli niezależne struktury kościelne. Nazwa Kościoła odwołuje się do Ewangelii (gr. evangélion) – Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie – oraz reformacyjnego wyznania wiary odczytanego w Augsburgu przed cesarzem Karolem V w 1530 r. 

Dziś Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP jest Kościołem mniejszościowym, a liczba jego członkiń(-ów) jest zróżnicowana regionalnie. Największa grupa żyje na Śląsku Cieszyńskim (ok. 47 tys.). Mniejsze społeczności znajdują się na Górnym Śląski i Mazurach. W pozostałej części kraju parafie luterańskie są ograniczone do dużych miast. Kościół funkcjonuje głównie w diasporze, w sześciu diecezjach. Posiada 133 parafie i 150 duchownych. Jest jednym z członków-założycieli Światowej Federacji Luterańskiej. 

Local Assembly Planning Committee

We wish to thank the members of the Local Assembly Planning Committee for their work onsite in Poland and in conjunction with the LWF Council, Assembly Committees and Communion Office to ensure the realization of the Assembly goals and objectives. The members belong to the host church, the Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland.

Members
  • Jerzy SAMIEC (ECACP Presiding Bishop)
  • Dr Adrian KORCZAGO (Bishop)
  • Dr Marian NIEMIEC (Bishop)
  • Rev. Tymoteusz BUJOK (National Youth Chaplain)
  • Agnieszka GODFREJOW-TARNOGORSKA (Communication Officer)
  • Anna WRZESINSKA (International Relations Officer, LAPC Chairperson)
  • Zofia NIEMCZYK (Youth/Women)
  • Jolanta PALOWSKA (Kraków Parish)

 

This Is Our Story 

The history and life of the Krakow Parish of the ECACP 

Read more