Wizyta w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau

Delegaci Zgromadzenia w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady.

Image
Der Eingang zum ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Foto: LWB/A. Danielsson

The entrance to the Auschwitz-Birkenau former concentration camp. Photo: LWF/A. Danielsson

Trzeciego dnia Zgromadzenia ŚFL w Krakowie delegaci odwiedzili Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. W małych grupach przeszli przez komory gazowe, obok pieców, w których palono ciała, widząc stosy ludzkich włosów, ubrań i rzeczy osobistych, które zostały odebrane ofiarom, gdy wysyłano je na śmierć.

W Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz, przed ścianą, gdzie wielu więźniów zostało rozstrzelanych, prezydent ŚFL abp dr Panti Filibus Musa i sekretarz generalna ks. dr Anne Burghardt złożyli wieniec wraz z bp. Adrianem Korczago zwierzchnikiem Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, na terenie której znajdują się obozy. Prezydent i sekretarz odmówili modlitwę, „abyśmy nie byli obojętni”, aby „to, czego jesteśmy świadkami, nigdy się nie powtórzyło”.

Bp Korczago powiedział: „Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy znają historię Europy i II wojny światowej, ale postrzegamy Auschwitz jako uniwersalny symbol różnych tragedii i okrucieństw, które spotykają ludzi na całym świecie. To nie jest tylko coś, co wydarzyło się prawie 100 lat temu, ale coś, co wciąż powtarza się w różnych regionach świata”.

Pod koniec wizyty w Birkenau delegaci przeszli w milczeniu ” szlakiem modlitewnym”, oznaczonym na ziemi kawałkiem szarego materiału przypominającego drut kolczasty, który nadal otacza obozy. Następnie zostali poproszeni o odciśnięcie na materiale pieczęci z napisem „Jak długo, Panie?”, który jest pełnym cierpienia krzykiem króla Dawida zapisanym w Psalmie 13.

W kolejnym miejscu delegaci otrzymali suszone kwiaty do rozsypania na piaszczystej ziemi, po czym wspólnie odśpiewali Kyrie, tradycyjną chrześcijańską modlitwę żałobną.

Bp Korczago podkreślił: "Dla nas najważniejszym aspektem tej wizyty jest skłonienie ludzi do refleksji, że nie można pozostać obojętnym, nie można być obojętnym, gdy ludzie są torturowani i prześladowani ze względu na swoją religię, płeć, czy też z innych powodów. Mamy nadzieję, że oglądając te bardzo drastyczne obrazy ukazujące traumę, tortury i śmierć, delegaci będą mieli okazję zastanowić się nad prześladowaniem, jakie ma miejsce w dzisiejszym świecie".

Wizyta w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz jest integralną częścią Trzynastego Zgromadzenia ŚFL, które koncentruje się na temacie "Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja" (Ef 4,4). "Jeśli wszyscy jesteśmy częścią Jednego Ciała", podkreślił bp Korczago, "nie możemy być obojętni na cierpienie jednego z członków lub grupy członków. Duch Święty ma moc poruszyć nasze serca, abyśmy nie pozostali obojętni, ale lepiej zrozumieli cierpienie naszych sióstr i braci".

Gdy zapadał zmrok, delegaci przeszli wzdłuż torów kolejowych, którymi pociągi przywoziły do obozu mężczyzn, kobiety i dzieci. Każda grupa pozostawiła zapaloną lampkę obok miejsca, w którym odbyła się modlitwa.

Biskup Korczago wspominając wizytę powiedział: "Pokładamy naszą ufność w Chrystusie, wiedząc, że nadzieja zwycięży - nawet w obliczu takiego okrucieństwa i podłości, jakie zgotowano ludziom w Auschwitz-Birkenau".

LWF/P. Hitchen
Skórki:
Program:
Państwo:
Polska
Region: