Zaproszenie do składania ofert: Logo i identyfikacja wizualna Zgromadzenia ŚFL

Image
The LWF Council votes for the Thirteenth Assembly to take place in Krakow, Poland. Photo: LWF/ Albin Hillert

The LWF Council votes for the Thirteenth Assembly to take place in Krakow, Poland. Photo: LWF/ Albin Hillert

Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja

(ŚFL) - Światowa Federacja Luterańska zaprasza do składania ofert na opracowanie logo i identyfikacji wizualnej Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL. Spotkanie najwyższego organu decyzyjnego LWF odbędzie się we wrześniu 2023 roku w Polsce, w Krakowie. Jego tematem będzie: Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja.

Zapraszamy artystki(-ów) graficzki(-ów) z całego świata do składania ofert. Identyfikacja wizualna powinna wyrażać tożsamość ŚFL, temat i kontekst zgromadzenia. Od niej zależy, w jaki sposób zgromadzenie zostanie zaprezentowane osobom uczestniczącym, Kościołom członkowskim LWF, lokalnej społeczności Krakowa i Polski oraz opinii publicznej. Powinna ona być zgodna z ogólną identyfikacją wizualną ŚFL i wykorzystywać czcionki tej identyfikacji.

Zgromadzenie jest najwyższym organem decyzyjnym ŚFL, składającym się z przedstawicielek(-i) Kościołów członkowskich Wspólnoty. Zbiera się co sześć do siedmiu lat, aby nadać ogólny kierunek pracom ŚFL, wybrać prezydenta i członków Rady, podjąć decyzje w sprawie zatwierdzenia sprawozdań prezydenta, sekretarza generalnego i przewodniczącego Komisji Finansowej oraz w sprawach związanych ze Statutem LWF.

Termin składania ofert upływa 7 września 2020 r.

 

Zobacz zaproszenie do składania ofert :

Skórki:
Program:
Państwo:
Szwajcaria
Region: