Trzeba odważnie żyć nadzieją

08 wrz 2023

Ponad 100 uczestników ze wszystkich regionów wspólnoty luterańskiej zgromadziło się na Spotkaniu Przygotowawczym Młodzieży Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL). Rozpoczęło się ono 8 września uroczystym nabożeństwem ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską w kościele w Wiśle Malince. Spotkanie potrwa do 11 września.

Image
Ponad 100 uczestników ze wszystkich regionów wspólnoty luterańskiej zgromadziło się na Spotkaniu Przygotowawczym Młodzieży Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL). Rozpoczęło się ono 8 września uroczystym nabożeństwem ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską w kościele w Wiśle Malince. Spotkanie potrwa do 11 września.

Over 100 participants in LWF Youth Pre-Assembly gather in Wisła Malinka, Poland ahead of the Thirteenth Assembly.

Ponad 100 uczestników ze wszystkich regionów wspólnoty luterańskiej zgromadziło się na Spotkaniu Przygotowawczym Młodzieży Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL)

Kazanie na temat "Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja" zostało wygłoszone przez troje uczestników. Zastanawiając się nad "Jednym Ciałem", Kathrine Pico z Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Kolumbii zauważyła, że reprezentując różne kraje i narodowości, "wciąż uzupełniamy się nawzajem dzięki naszej różnorodności". Przypomniała młodzieży, że " jest równie wartościowa i odgrywa ważną rolę w ciele Chrystusa i Jego Kościele".

Jeśli chodzi o jedność w "Jednym Duchu", ks. Kagiso Harry Morudu z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Afryce Południowej porównał zróżnicowane potrzeby i konteksty regionów ŚFL do różnych sekcji w orkiestrze, z których "każda odgrywa swoją rolę w tworzeniu pięknej melodii". Nie chodzi o bycie takimi samymi, powiedział, ale o "gotowość do pełnienia naszych ról, pod przewodnictwem Ducha Świętego".

Zastanawiając się nad "Jedną nadzieją", ks. Veronica Pålsson z Kościoła Szwecji zachęciła innych młodych ludzi, aby "odważyli się wierzyć w przyszłość i odważyli się mieć nadzieję". W obliczu kilku globalnych wyzwań, w tym polaryzacji, wojen, rosnącego ubóstwa i nierówności oraz łamania praw człowieka, młodzi ludzie są wezwani do bycia osobami, które "ucieleśniają i rozpowszechniają nadzieję zarówno w słowach, jak i czynach".

Nabożeństwo zakończyło się Komunią Świętą, której współprzewodniczyły ks. Pålsson i ks. Sally Azar z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Jordanii i Ziemi Świętej, a inni młodzi ludzie pomagali w dystrybucji Komunii.

Sekretarz generalny ŚFL, ks. dr Anne Burghardt, zwróciła się do uczestników podczas jednej z popołudniowych sesji. Podziękowała młodzieży za ich wkład, w tym kierowanie małymi projektami, które mają znaczący wpływ na Kościół i społeczeństwo. Zachęciła młodych ludzi do korzystania z takich możliwości, jak program "Peace Messengers" i działania na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, "aby wspólnie z młodzieżą z innych części świata zastanowić się, jak odnawiać swój Kościół".

Na kolejnych sesjach odbyła się praca w grupach na temat komunikacji międzykulturowej oraz prezentacje i dyskusje dotyczące najważniejszych priorytetów wskazanych przez młodzież z poszczególnych regionów. Tematy te posłużą do opracowania Posłania Młodzieży i zostaną przedstawione na Trzynastym Zgromadzeniu Ogólnym w Krakowie 13 września. 

LWF/P. Mumia
Program:
Państwo:
Polska
Region: