Henrik Stubkjær nowym prezydentem ŚFL

16 WRZ 2023

Delegaci Zgromadzenie Ogólnego wybrali duńskiego biskupa znanego z zaangażowania w sprawy ekumenii i diakonii

Bp Henrik Stubkjær zwierzchnik diecezji Viborg Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Danii, znany ze swojego zaangażowania w działalność diakonijną i ekumeniczną, został wybrany nowym prezydentem Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL). Wyboru dokonało Trzynaste Zgromadzenia Ogólne ŚFL w Krakowie późnym popołudniem w sobotę 16 września 2023 r.

Image
Bischop Henrik Stubkjær, neu gewählter LWB-Präsident

The Thirteenth Assembly has elected Danish Bishop Henrik Stubkjær as the new LWF President. Photo: LWF/Albin Hillert

Po swoim wyborze nowy prezydent powiedział, że działalność ŚFL pod jego przewodnictwem będzie nadal opierać się na czterech filarach, na których organizacja została założona, a są to: pomoc migrantom i uchodźcom, dialog teologiczny, współpraca ekumeniczna i misja. 

Będę uważał za swoją odpowiedzialność zapewnienie różnorodności i tego, że wszystkie głosy zostaną wysłuchane.

powiedział Prezydent Elekt

Po swoim wyborze nowy prezydent powiedział, że działalność ŚFL pod jego przewodnictwem będzie nadal opierać się na czterech filarach, na których organizacja została założona, a są to: pomoc migrantom i uchodźcom, dialog teologiczny, współpraca ekumeniczna i misja.

Nowy prezydent stwierdził: „Moja wizja dla ŚFL polega na tym, że zyskujemy wartość dodaną, pracując razem jako wspólnota dążąca do wprowadzania chrześcijańskiej wiary w czyn poprzez pracę humanitarną i rozwojową, rzecznictwo, wspólne świadectwo i dialog". Zauważył, że „bycie luteraninem oznacza uwzględnianie kontekstu”, a różnorodność, którą można znaleźć w lokalnych kontekstach, jest oznaką tego, że „Bóg, poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa, zachęca nas jako Kościoły członkowskie [....] do głoszenia Ewangelii w odpowiedni sposób.” Dlatego też „będę uważał za swoją odpowiedzialność zapewnienie różnorodności i tego, że wszystkie głosy zostaną wysłuchane” - dodał prezydent elekt. 

Jednocześnie zwrócił uwagę, że "świat staje się coraz bardziej spolaryzowany" i zmienia się bardzo szybko. Przywołał słowa papieża Franciszka podczas wizyty ŚFL w Watykanie, gdy podpisywano umowę o zacieśnieniu współpracy między wydziałem ŚFL Służba Światu (LWF World Service - humanitarny wydział ŚFL), a Caritas Internationalis. Odbiegając od swojego oficjalnego tekstu, papież powiedział kierownictwu ŚFL: „Powinniście być świadomi, że to właśnie w czasach zmian, Duch Święty ma największe możliwości przemiany naszych umysłów.” W tych słowach, stwierdził bp Stubkjær, zawarty jest „znak nadziei”, że Kościoły chrześcijańskie są powołane do działania „w centrum często pozbawionego nadziei świata”. 

Diakonijne i ekumeniczne zaangażowanie

Przed wyborem na biskupa w 2014 roku, Stubkjær przez prawie dekadę pełnił funkcję sekretarza generalnego duńskiej organizacji humanitarnej DanChurchAid (DCA). Od dwunastego Zgromadzenia w Namibii jest członkiem Rady ŚFL, gdzie przewodniczy komitetowi ds. Służby Światu oraz członkiem komitetu wykonawczego. Pełnił również funkcje kierownicze w ACT Alliance. Jest przewodniczącym organizacji wspierającej bezdomnych mężczyzn w Danii w pokonywaniu uzależnień od alkoholu lub narkotyków.

Oprócz swojego zaangażowania w pracę diakonalną i humanitarną, bp Stubkjær jest znany z działalności ekumenicznej oraz promocji edukacji teologicznej. W latach 2016-2019 pełnił funkcję przewodniczącego Krajowej Rady Kościołów w Danii. W diecezji Viborg zachęcał do budowania więzi z prawosławnymi migrantami z Europy Wschodniej, a także z osobami ubiegającymi się o azyl i przedstawicielami innych wyznań. 

Na sobotnim posiedzeniu Zgromadzenie wybrano również Radę ŚFL, która kieruje pracami ŚFL pomiędzy Zgromadzeniami. Składa się ona z 48 członków i prezydenta, reprezentujących Kościoły członkowskie. Rada zbiera się zwykle raz w roku, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie ŚFL zgodnie z jej określonym celem i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego. W Radzie ŚFL znalazł się ponownie dr hab Jerzy Sojka, członek Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz pracownik naukowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Oficjalne wprowadzenie bp. Stubkjæra oraz członków nowej Rady ŚFL, odbędzie się podczas nabożeństwa na zakończenie Zgromadzenia we wtorek po południu. Pierwsze spotkanie nowej Rady pod przewodnictwem bp. Stubkjæra odbędzie się następnego dnia, tj. 20 września.