Skip to main content

Kościół goszczący

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP liczy sobie ponad 60 tys. osób i jest największym Kościołem ewangelickim w Polsce.

Reformation Jubilee service in Warsaw, 2017.
Reformation Jubilee service in Warsaw, 2017. Photo: D. Bruncz

Tradycja służby sięgająca samej Reformacji

Do powstania Kościoła doprowadził szesnastowieczny ruch reformacyjny, który szybko dotarł do Polski i pobudził do działania lokalnych reformatorów, którzy stworzyli niezależne struktury kościelne. Nazwa Kościoła odwołuje się do Ewangelii (gr. evangélion) – Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie – oraz reformacyjnego wyznania wiary odczytanego w Augsburgu przed cesarzem Karolem V w 1530 r. 

Dziś Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP jest Kościołem mniejszościowym, a liczba jego członkiń(-ów) jest zróżnicowana regionalnie. Największa grupa żyje na Śląsku Cieszyńskim (ok. 47 tys.). Mniejsze społeczności znajdują się na Górnym Śląski i Mazurach. W pozostałej części kraju parafie luterańskie są ograniczone do dużych miast. Kościół funkcjonuje głównie w diasporze, w sześciu diecezjach. Posiada 133 parafie i 150 duchownych. Jest jednym z członków-założycieli Światowej Federacji Luterańskiej.