Skip to main content

Zgromadzenie Ogólne

Przygotowania do Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL

ŚFL wita delegatów w historycznym mieście w Polsce, Krakowie, w miejscu Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego, które odbywa się pod hasłem Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna nadzieja.

W tej sekcji znajdują się informacje na temat Kościoła – gospodarza, kraju, zasad postępowania i formalności wymaganych od uczestników, identyfikacji wizualnej Zgromadzenia Ogólnego, sposobu przygotowania Zgromadzenia Ogólnego, oraz szeroki opis czterech regionalnych spotkań przygotowawczych, jak również spotkań przygotowawczych kobiet i młodzieży. 

10 May 2017, Windhoek, Namibia: Delegates respond to the opening session of the Twelfth Assembly of the Lutheran World Federation.
10 May 2017, Windhoek, Namibia: Delegates respond to the opening session of the Twelfth Assembly of the Lutheran World Federation. Photo: LWF/Albin Hillert

W Zgromadzeniu Ogólnym weźmie w sumie udział 355 oficjalnych delegatów. Obecni będą także reprezentanci członków stowarzyszonych, goście ekumeniczni, oficjalni mówcy, doradcy, uczestnicy z urzędu, wolontariusze i pracownicy obsługi.

To trwające tydzień wydarzenie, poprzedzone przez spotkania przygotowawcze, będzie nie tylko świętować wspólnotę i wyjątkowe konteksty Kościołów członkowskich, ale też realizować oficjalne funkcje Zgromadzenia Ogólnego